Publications

Siomou E, Manolakos E, Petersen M, Thomaidis L, Gyftodimou Y, Orru S, Papoulidis I.
Manolakos E, Peitsidis P, Garas A, Vetro A, Eleftheriades M, Petersen MB, Papoulidis I.
Papoulidis I, Siomou E, Sotiriadis A, Efstathiou G, Psara A, Sevastopoulou E, Anastasakis E, Sifakis S, Tsiligianni T, Kontodiou M, Malamaki C, Tzimina M, Petersen MB, Manolakos E, Athanasiadis A.

Cytogenet Genome Res. 2012;136(4):237-41. Epub 2012 Apr 5.

Tetrasomy 9p mosaicism associated with a normal phenotype in two cases.

Papoulidis I, Kontodiou M, Tzimina M, Saitis I, Hamid AB, Klein E, Kosyakova N, Kordass U, Kunz J, Siomou E, Nicolaides P, Orru S, Thomaidis L, Liehr T, Petersen MB, Manolakos E.

Cytogenet Genome Res. 2012;136(4):237-41. Epub 2012 Apr 5.

Tetrasomy 9p mosaicism associated with a normal phenotype in two cases.

Papoulidis I, Kontodiou M, Tzimina M, Saitis I, Hamid AB, Klein E, Kosyakova N, Kordass U, Kunz J, Siomou E, Nicolaides P, Orru S, Thomaidis L, Liehr T, Petersen MB, Manolakos E.
Manolakos E, Sifakis S, Sotiriou S, Peitsidis P, Eleftheriades M, Mersinias V, Liehr T, Thomaidis L, Kitsos G, Papoulidis I, Petersen MB, Orru S.
Sifakis S, Manolakos E, Vetro A, Kappou D, Peitsidis P, Kontodiou M, Garas A, Vrachnis N, Konstandinidou A, Zuffardi O, Orru S, Papoulidis I.

Am J Med Genet A. 2011 Jun;155A(6):1476-82. doi: 10.1002/ajmg.a.33981. Epub 2011 May 12.
Deletion 2q31.2-q31.3 in a 4-year-old girl with microcephaly and severe mental retardation.

Manolakos E, Vetro A, Kefalas K, Thomaidis L, Aperis G, Sotiriou S, Kitsos G, Merkas M, Sifakis S, Papoulidis I, Liehr T, Zuffardi O, Petersen MB.
Manolakos E, Kefalas K, Neroutsou R, Lagou M, Kosyakova N, Ewers E, Ziegler M, Weise A, Tsoplou P, Rapti SM, Papoulidis I, Anastasakis E, Garas A, Sotiriou S, Eleftheriades M, Peitsidis P, Malathrakis D, Thomaidis L, Kitsos G, Orru S, Liehr T, Peters
Miliaras D, Anagnostou E, Papoulidis I, Miliara X.