Συνεργασίες

Η ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συνεργάζεται με τις περισσότερες ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα, καθώς και με τα περισσότερα Ιατρικά Κέντρα και ένα μεγάλο δίκτυο ιατρών. Λόγω της παρουσίας εργαστηρίων τόσο στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), όσο και την Αθήνα, παρέχει δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης στους συνεργάτες της, εξασφαλίζοντας μέγιστη ταχύτητα και αξιοπιστία στην παροχή του συνόλου των υπηρεσιών.

Η Eurogenetica S.A., σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σπανίων εξετάσεων που αφορούν γενετικά νοσήματα, συνεργάζεται με αντίστοιχης πιστότητας κέντρα του εξωτερικού και έχει προχωρήσει σε υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τα διεθνούς εμβέλειας εργαστήρια της CGC Genetics.