ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘ'ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ

Ο γενετικός έλεγχος σε ζευγάρια με αναπαραγωγικά προβλήματα (πολλαπλές αποβολές, αδυναμία φυσιολογικής σύλληψης, αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, κ.α.) σχεδιάζεται βάσει της κλινικής γενετικής αξιολόγησης του ιστορικού του κάθε ζευγαριού.

Ο έλεγχος της υπογονιμότητας περιλαμβάνει:

1.      Καρυότυπο περιφερικού αίματος (Ζώνωση Giemsa)

2.      Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας στις γυναίκες

3.      Μοριακός έλεγχος μικροελλείψεων στο χρωμόσωμα Υ στους άνδρες

4.      Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης

5.       FISH σπερματοζωαρίων

6.      Sperm DNA fragmentation