ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 04-06-2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 04-06-2019