ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24.07.2018

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 24.07.2018. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ