Eurogenetica MSA

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

FILIPPOS I. ALEXIDIS
FILIPPOS I. ALEXIDIS Chief Executive Officer
Head of Sales & Marketing
OIKONOMIDOU EIRINI
OIKONOMIDOU EIRINI MOLECULAR GENETICS
ELEANNA DARMANI
ELEANNA DARMANI MOLECULAR GENETICS
DUBOS STAPHANIE
DUBOS STAPHANIE CYTOGENETICS
GEORGE EFSTATHIOU
GEORGE EFSTATHIOU MOLECULAR GENETICS
OLYMPIA OIKONOMOU
OLYMPIA OIKONOMOU MOLECULAR GENETICS
EVGENIA BOHORIDOU
EVGENIA BOHORIDOU SECRETARY STAFF
PAGONA METHENITOU
PAGONA METHENITOU SECRETARY STAFF
AMARILLIS ALEXANDROPOULOU
AMARILLIS ALEXANDROPOULOU SECRETARY STAFF
GIANNIS GOGOLOS
GIANNIS GOGOLOS SAMPLE TRANSPORTATION MANAGER
CHRISTOFOROS ANASTASOPOULOS
CHRISTOFOROS ANASTASOPOULOS SAMPLES TRANSPORTATION MANAGER