ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 04-06-2019

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 04-06-2019 ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΜΚ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΜΚ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΓΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

GDPR - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 24.07.2018

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 24.07.2018. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 11-05-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 11-05-2018 ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 LINK ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ