Η ιστοσελίδα της εταιρίας βρίσκεται σε διαδικασία επανασχεδιασμού και αναβάθμισης του περιεχομένου της. Για λεπτομέριες πιέστε

Η ιστοσελίδα της εταιρίας βρίσκεται σε διαδικασία επανασχεδιασμού και αναβάθμισης του περιεχομένου της. Για την οποιαδήποτε πληροφορία σας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την διεύθυνση: falexidis@eurogenetica.gr ή καλέσετε την 'Εδρα της εταιρίας μας και την Διεύθυνση των εργαστηρίων μας στο: +30 2310 474 414. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.